Skip to product information
1 of 1

Cocolilistore

SACH21 - Hàng sẵn - If you've lost your way - Nếu chân lạc bước

SACH21 - Hàng sẵn - If you've lost your way - Nếu chân lạc bước

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
Sale Sold out

If you've lost your way - Nếu chân lạc bước

SÁCH SONG NGỮ “IF YOU'VE LOST YOUR WAY - NẾU CHÂN LẠC BƯỚC"

Cuốn sách được trình bày dưới dạng song ngữ Anh-Việt, kèm theo bản dịch xen kẽ trong mỗi câu. Sách như cuốn từ điển thu nhỏ về tuổi trẻ, cuộc sống và tình yêu mà bạn có thể mang theo bên mình. Vừa trau dồi ngoại ngữ, nâng cấp bản thân, vừa vỗ về bạn mỗi khi chênh vênh, mơ hồ về tương lai phía trước.

Đặc biệt, phương pháp học từ vựng theo tổ hợp trong những câu nói bản thân cảm thấy tâm đắc, giúp bạn đẩy tốc độ ghi nhớ lên ba đến năm lần so với việc học từ vựng riêng lẻ.

View full details