Skip to product information
1 of 1

Cocolilistore

SACH16 - Pre-Order (3-5 tuần) Trước Khi Nhắm Mắt

SACH16 - Pre-Order (3-5 tuần) Trước Khi Nhắm Mắt

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out

Mô Tả Sản Phẩm

Trước Khi Nhắm Mắt

Minae mở to mắt, cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.

Khi ấy, “thứ đó” ở ngay trước mắt cô.

“Thứ đó” là bộ hãm xung của ô tô. Cái hãm xung đó đang cố nuốt trọn cơ thể cô Xương sườn cô gãy răng rắc, dạ dày, nội tạng như đang vỡ tung. Mọi việc diễn biến như thước phim quay chậm. Minae hiểu ra cái ô tô đang cố nghiền nát mình. Sau lưng cô có một bức tường, cô đang bị kẹp giữa ô tô và bức tường đó như nhân bánh sandwich…

View full details