Skip to product information
1 of 1

Pre-Order (3-5 tuần) Bến Xe

Regular price $10.63 USD
Regular price Sale price $10.63 USD
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mô Tả Sản Phẩm

Bến Xe

Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này

chỉ là danh dự trong sạch

và một tương lai tươi đẹp mà thôi.

Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau,

nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng,

tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.