Skip to product information
  • Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs - Cocolilistore
  • Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs - Cocolilistore
  • Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs - Cocolilistore
  • Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs - Cocolilistore
  • Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs - Cocolilistore
1 of 6

Khẩu trang 4 lớp Nguyên Thùng 50 hộp 2500pcs

Regular price $170.00 USD
Regular price Sale price $170.00 USD
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Color

Nguyên thùng khẩu trang 4 lớp cao cấp.  Made in VN.

50 hộp/ thùng.  

50pcs/ hộp 

Bọc trong bịch 10 chiếc tiện dụng